top of page
Søk

Samfunnet kan spare milliarder ved full overgang til e-faktura

Oslo Economics har laget en oppdatert oversikt over bruken av elektronisk faktura. Det er Nærings- og fiskeridepartementet, og kommunal- og moderniseringsdepartementet som har tatt initiativ til undersøkelsen som har konkludert med at samfunnet kan spare 5,2 milliarder.Offentlig sektor i førersetet

Elektronisk fakturering til offentlig sektor leder an med 75 til 85 prosent markedsdekning. Andelen mellom næringsdrivende derimot, er en god del lavere. Utviklingen er heldigvis positiv. Fra 2015 til 2019 har andelen gått fra beskjedne 10 prosent, til respektable 40 % i 2019. Det anslås at fakturering til privatpersoner ligger på rundt 55 prosent elektroniske fakturaer.

Forskjell på økonomiske og tidsmessige besparelser

Anslagene som er basert på estimerte andeler og tidsgevinster fra 2019, har beregnet at ved e-faktura gir samfunnets totale tidsgevinster en potensiell besparelse på 4,2 milliarder kroner per år. Reduserte distribusjonskostnader gir en potensiell besparelse på 1 milliard kroner per år.

Hvilke anslag er brukt?

I følge Oslo Economics er tidsgevinsten ved overgang til e-faktura ca. 1 minutt for avsender og 3-5 minutter for mottakere i B2B og B2G-markedet. Ettersom man tidligere har tatt utgangspunkt i en hel-manuell fakturabehandling, som i dag er erstattet med digital behandling, er disse estimatene langt lavere enn tidligere. I dag foregår behandling av innkommende og utgående papirfakturaer i all hovedsak digitalt.

Utviklingen videre

Rapporten viser videre at de regner med andelen elektroniske fakturaer fortsetter å øke i årene som kommer, på bekostning av papir- og PDF-faktura, som de regner med gradvis vil reduseres. Uten innføring av tiltak anslår de at den gamle faktureringsmetoden vil falle bort innen 15 år.

Opmerkingen


bottom of page