top of page
Søk

Det nærmer seg feriepenger


Fellesferien er like rundt hjørnet, og mange ser frem til et etterlengtet avbrekk fra jobb og utbetaling av feriepenger. Men hvem er det som bestemmer når ferie skal avvikles, og hvordan beregnes feriepenger?


Ferieloven

Det er først og fremst ferieloven som regulerer plikt og rett til ferie, og ferieloven kan ikke fravikes til skade for ansatte. Avvik fra ferieloven må dokumenteres ved skriftlig avtale. Uten skriftlighet kan ikke avvik fra ferieloven påberopes av arbeidsgiver. Selv om det er arbeidsgiver som har styringsretten for når ferie kan avholdes, vil det som regel være i begges interesse å oppfylle ferieønsker så langt det lar seg gjøre.

Ferieloven


Feriedager

Ferietid er normalt 4 uker og 1 dag, med andre ord 25 virkedager. Mange virksomheter har likevel innført 5 ukers ferie, altså 30 virkedager. Denne retten følger arbeidsavtalen eller virksomhetens personalhåndbok. Virkedager defineres som alle dager untatt søndager og lovbestemte helge- og høytidsdager. Det er arbeidsgivers plikt å påse at ansatte får rettmessig ferietid, og det er verdt å merke seg at ansatte har rett til å be om 3 uker sammenhengende ferie i løpet av perioden 1. juni til 30. september.


Sykdom

Dersom ansatte blir sykemeldt like før eller i ferie, kan hun eller han ha rett på å få utsatt ferie til en senere anleding. Det er imidlertid et krav om at man er 100% sykemeldt de dagene som kreves utsatt.


Feriepenger

Man har som regel ikke krav på lønn når man er på feire. Ferieloven skal sikre at arbeidsgiver setter av deler av lønn, slik at den ansatte også får lønn utbetalt i ferien. Nyansatte som ikke har opptjent feriepenger har likevel rett på ferie.


Ved normal ferietid utgjør feriepengegrunnlaget 10,2% av bruttoinntekt. For ansatte med 5 uker ferie utgjør grunnlaget 12%. Bonuser og overtidstillegg inngår i feriepengegrunnlaget, men reise, kurs, telefon og andre frynsegoder inngår ikke.

Kilde: Regnskap Norge


Skrevet av Daniel Rikstad

bottom of page