Søk
  • JDK Regnskap

DET NÆRMER SEG FERIE[PENGER]

Oppdatert: juni 21


Fellesferien er like rundt hjørnet, og det er mange som ser frem til et etterlengtet avbrekk fra jobb og utbetaling av feriepenger. Men hvem er det som egentlig bestemmer når ferien skal avvikles?


Det er ferieloven som regulerer plikten og retten til ferie.


FERIELOVEN

Ferieloven kan ikke fravikes til skade for den ansatte, og eventuelle avvik fra ferieloven skal avtales skriftlig. Uten skriftlighet kan avvik fra ferieloven heller ikke påberopes av arbeidsgiver. Selv om det er arbeidsgiver som har styringsretten for når ferie kan avholdes, vil det likevel være i begges interesse at ansatte får oppfylt sine ferieønsker så langt det lar seg gjøre med hensyn på virksomhetens behov. Videre er det et krav om at arbeidsgiver skal drøfte ferietid med den ansatte i god tid før ferien. Skal den ansatte ut å reise bør også arbeidsgiver forsøke å ta hensyn til dette.


Ferieloven


FERIEDAGER

Rettmessig ferietid er normalt 4 uker og 1 dag (25 virkedager), hvor virkedager er definert som alle dager bortsett fra søndager og lovbestemte helge- og høytidsdager. Ferietid avtales mellom arbeidsgiver og ansatt, men det er arbeidsgivers plikt å påse at den ansatte får rettmessig ferietid. Den ansatte har rett til å kreve 3 ukers sammenhengende ferie i perioden 1. juni til 30. september.

De fleste virksomheter har likevel innført 5 ukers ferie (30 virkedager). Denne retten følger den ansattes arbeidsavtale eller virksomhetens personalhåndbok.


«Arbeidstakere som har fylt 60 år har krav på 1 ukes ekstra ferie fra og med det året de fyller 60 år» (Regnskap Norge, 2021).


SYKDOM

Dersom man blir syk før ferie kan man kreve at hele ferien skal avvikles ved en senere anledning. Det er viktig å informere arbeidsgiver, og overlevere sykemelding før man går i ferie. Blir man syk under ferien kan man med legeerklæring også kreve å få utsatt tilsvarende antall dager til et senere tidspunkt. Det er et krav om at man har vært syk 100% de dagene man krever utsatt.


FERIEPENGER

Man har ikke krav på lønn når man er på ferie, og det er derfor ferieloven skal sikre at arbeidsgiver holder tilbake deler av lønnen slik at den ansatte også får lønn i ferietiden. Feriepengene opptjenes det foregående året, hvilket innebærer at nyansatte ikke har opptjent feriepenger hos en ny arbeidsgiver, men har likevel krav på ferie.


Feriepengegrunnlaget utgjør 10,2% av bruttoinntekt for ansatte med ferie i 25 virkedager, og 12% for arbeidstakere med 5 ukers ferie. Ellers inngår bonuser og overtidstillegg i feriepengegrunnlaget, mens reise, kurs, telefon og andre frynsegoder inngår ikke.


Klikk her for å lese hvordan man beregner feriepenger på Regnskap Norge