top of page
Søk

Diverse regelendringer fra 1. Juli 2018Ny boliglånsforskrift


Finansdepartementet fastsatte tidligere i år en ny boliglånsforskrift som trer i kraft over helgen. Reglene er mye det samme. Ved ordinært boliglån kan lånebeløpet ikke overstige 85 prosent av boligens verdi, så du må fortsatt ha 15 prosent egenkapital. Reglene er også lik ved gjeld. Gjeld kan altså ikke overstige 5 ganger brutto årsinntekt.


Det spennende med denne forskriften er derimot at den åpner for at banker kan gi deg lån, selv om du ikke oppfyller alle kravene. Denne såkalte "fleksibilitetskvoten" gjør det mulig for banker å gi deg lån på bakgrunn av en samlet vurdering av økonomien din. i Oslo er kvoten på 8 prosent, mens i resten av landet ligger den på 10 prosent.


Forskriften gjelder fram til desember 2019.Forsinkelsesrente


Forsinkelsesrenten ble satt for neste halvår. Renten er 8,50 prosent p.a. Videre har finansdepartementet fastsatt standardkompensasjon til 380 kroner.Engangsavgift for ladbare hybridbiler

Stortinget har vedtatt å differensiere vektfradraget for ladbare hybridbiler i engangsavgiften etter elektrisk rekkevidde fra 1. juli 2018.


Fra og med 1. juli må ladbare hybridbiler ha registrert elektrisk rekkevidde på minst 50 km for å oppnå maksimalt fradrag. Kjøretøy med kortere elektrisk rekkevidde enn 50 km får en andel av det maksimale fradraget. Andelen beregnes som forholdet mellom kjøretøyets registrerte elektriske rekkevidde og den nødvendige rekkevidden for å få maksimalt fradrag.Overføring av oppgaver fra skatteklagenemnda til skattedirektoratet


Rett og slett så spennende at skattedirektoratet blir klageinstans på tre nye områder fra 1. august. Nå skal det klages til skattedirektoratet når det gjelder vedtak om fastsetting av skatt på inntekt og formue, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift når klagegjenstanden er under 25 000 kroner og ikke er av prinsipiell art, og for vedtak om skattebegrensning ved liten skatteevne.


Skattedirektoratet blir også klageinstans for vedtak om tvangsmulkt og overtredelsegebyr etter a-opplysningsloven som fattes etter 18. august 2018. For disse vedtakene blir skattekontorene ny førsteinstans.

bottom of page