top of page
Søk

En liten OBS i sommersolen


Økokrim har gått ut med en advarsel mot blant annet falske fakturaer, e-postsvindel og CEO-bedragerier, og kommer med følgende råd:


"Ikke betal for å bli kvitt et problem, ikke la deg skremme av ordet 'inkasso', ikke la deg stresse av korte tidsfrister og sjekk om personer og selskaper virkelig er den/de disse utgir seg for å være"

Nå om sommeren har mange bedrifter færre ansatte på jobb og flere vikarer. Dette fører til en potensiell svekking av rutiner og internkontroll, og det er spesielt små og mellomstore bedrifter som er utsatt. Dette utnytter svindlere seg av.


Falske fakturaer innebærer at det betales ut vederlag for varer og tjenester som ikke eksisterer, eller av ekstremt dårlig kvalitet. CEO-bedrageri er en type svindel der en person utgir seg for å ha en overordnet stilling i en bedrift, og prøver videre å manipulere en person med underordnet stilling til å foreta urettmessige utbetalinger.


For to år siden ble en norsk virksomhet ble lurt for en halv milliard kroner, og USA har registrert 15.690 tilfeller av såkalt CEO-svindel med et samlet tap på over 675 millioner dollar, ifølge en rapport fra forrige måned.


Det største problemet med slik svindel er hvor vanskelig det er å få pengene tilbake. Penger som utbetales, da særlig til utlandet, er som regel tapt.


Sannsynligheten for at dette rammer din bedrift er relativt liten, men viktigheten av å være klar over at det kan forekomme er likevel til stede. Kunnskap om svindlere og deres metoder, samt det å ha årvåkne ansatte, gode rutiner og god internkontroll er derfor ekstra viktig nå om sommeren.


Hvis du skulle være så uheldig å bli utsatt for slik svindel, anbefales det å anmelde forholdet til sitt politidistrikt.


bottom of page