top of page
Søk

Endringer i foreldrepengeordningen fra 1. juli 2018Tidligere i år vedtok Stortinget endringer i foreldepengeordningen fra 1. juli 2018.


Mødre- og fedrekvoten er utvidet til 15 uker. Da den samlede stønadsperioden ikke utvides, vil utvidelsen av kvotene tas i fellesperioden. Det betyr at perioden foreldrene kan dele er 16 eller 26 uker, avhengig av om de velger en dekningsgrad på 80 eller 100 prosent.


Dette betyr at fedre kan ta ut minimum 15 uker, og opp til 31 uker. Fedre får altså en større andel enn noen gang.


Regjeringen foreslår en deling av foreldrepengeperioden i tre like deler. Intensjonen er at mor og far har hver sin del, også kan foreldrene fordele den tredje og siste delen fritt som de selv vil.


Flerbarnsuker ved flerlingsfødsel og samtidig adopsjon av flere barn utvides også


Fellesperioden utvides. Ved fødsel eller adopsjon av to barn vil foreldrene bli gitt 17 uker ekstra ved 100 prosent dekningsgrad og 21 uker ekstra ved dekningsgrad på 80 prosent.


Fellesperioden utvides også ved fødsel eller adopsjon av 3 barn eller flere. Her gis foreldre 46 uker ekstra ved 100 prosent dekningsgrad og 56 uker ekstra ved 80 prosent dekningsgrad.


Endringene gjelder for fødsler eller omsorgsovertagelser fra og med 1. juli 2018 og senere.


Ikke mulig å overføre


Hvis fedre trosser regjeringens intensjon og tar ut kortere perioder enn fedrekvoten vil dette i så fall gå ut over barna. Det er nemlig ikke mulig å overføre støtteperioden fra far til mor.

bottom of page