top of page
Søk

Gode nyheter for SMB-bedrifter!


Nesten 840.000 arbeidstakere i Norge jobber i bedrifter med færre enn 50 ansatte. Over 95 % av alle norske virksomheter har mellom 1 og 50 ansatte. I en pressemelding fra Næringsdepartementet sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen at små og mellomstore bedrifter er ryggraden i norsk næringsliv, og at det viktigste regjeringen kan gjøre ofte er å ikke stå i veien for dem. Næringsministeren har som ambisjon å forenkle hverdagen til bedriftene og gjøre det lettere for dem å gjøre jobben sin.


Rapportere kun èn gang

Regjeringen vil (endelig) ha slutt på at bedrifter må levere den samme informasjonen til det offentlige flere ganger. Dette sparer oss for tid og gjør hverdagen vår et lite hakk lettere!


Samkjøring av regelverk

Regjeringen har gitt professor Hans Robert Schwencke ved Handelshøyskolen BI i oppdrag å utarbeide en såkalt juridisk forstudie om forskjeller mellom finans- og skatteregnskapet. Spesielt skal forenklinger for små aksjeselskaper utredes. Samkjøring av regelverk innenfor skatte- og avgiftsområdet er til vurdering i Skattedirektoratet.


Forenklingsstrategi

I strategien næringsdepartementet arbeider med skal også det bedriftsrettede virkemiddelapparatet vurderes, herunder om disse ordningene treffer de små og mellomstore bedriftene.


Departementet trekker frem fire problemstillinger strategien skal svare på:


  • Kompetanse Små bedrifter er avhengige av at det ikke bare utdannes med også videreutdannes arbeidskraft som har riktig kompetanse. Den kompetansen som etterspørres av næringslivet må være i fokus.

  • Rapportering/dialog med myndigheter/tilsyn Vi må ivareta myndighetenes behov for kontroll samtidig som vi sikrer at næringsdrivende kan bruke mest mulig av sin verdifulle tid på å skape verdier og arbeidsplasser.

  • Kapital Det er alltid ønskelig at lønnsomme prosjekter får finansiering og gjennomføres, og kapitaltilgangen i Norge er jevnt over god. 

  • Kunder Det offentlige er en viktig kunde og det er viktig at små og mellomstore bedrifter kan være med og tilby når det offentlige etterspør.  Kilde: Regnskap Norge

Comments


bottom of page