top of page
Søk

Frister for registrering i foretaksregisteret
Vi er allerede i september måned, og kalenderen viser kun 112 dager igjen til nyttår. Her kommer de to viktigste datoene igjen i 2018, og hvilke frister du må forholde deg til for å få gjennomført det som måtte være igjen før man begynner å tenke på 2019.


Skal du melde om vedtak om fisjon, fusjon, avvikling eller kapitalnedsettelse gjennom Altinn, må dette være sendt inn til foretaksregisteret innen fristen 20. Oktober. Ellers må gjennomføringsmelding og andre meldinger som sendes elektronisk til foretaksregisteret helst være sendt før 12. desember for å være sikker på å få det registrert innen 2018 er omme.


Skal du derimot sende melding på papir må vedtak om fisjon, fusjon, avvikling eller kapitalnedsettelse være mottatt av foretaksregisteret innen 1. oktober. Gjennomføringsmeldinger og andre meldinger på papirskjema må være mottatt av foretaksregisteret innen 30. November for være sikret registrering innen utgangen av året.

bottom of page